I västvärldens kristna och idéhistoriska värld är vi mer bundna av normer och ett specifikt sätt att tänka än vad vi kanske tror.

I västvärldens kristna och idéhistoriska värld är vi mer bundna av normer och ett specifikt sätt att tänka än vad vi kanske tror. Det finns ett skäl till att viss kunskap anses vara legitim, medan annan anses vara oseriös och flummig.

Historien om forskning

Inom forskarvärlden har det som idag kallas för naturvetenskaplig forskning tidigare varit det som anses vara ”forskning”. Det vill säga forskning om människan och djur, biologisk forskning. Forskning som kan ge mätbara och så kallad objektiv kunskaper. I samband med denna forskning kom andra läror och kunskaper på skam. Allt var tvunget att vara mätbart och kvantifierbart. Således blev det så att gamla läror och folksägen fick ge vika för denna nya slags kunskap. Det som förut varit allmänt accepterat enligt folktro, exempelvis att det fanns andra väsen än människor och djur som befolkade planeten fick ett raskt slut. Likaså leder den traditionen om den västerländska forskningen att kunskap från öst ses som illegitim och kunskap om det övernaturliga se som hittepå. Alla fenomen som inte går att mäta och värdera diskvalificeras.

Bortom fattningsförmåga

Saker bortom människans fattningsförmåga finns även om vetenskapen inte vill erkänna detta. Allt är helt enkelt inte mätbart. Det finns även de som har utvecklat mer än fem sinnen. Existensen är mer än det som kan uppfattas med våra fem sinnen, även om alla inte är lika öppna för det. Men för de som är intresserade finns det massor att kunskap att inhämta. Om du vill ta reda på mer om den världen så kan du även besöka olika hemsidor, såsom olika tarotlinjer. På olika tarotlinjer kan du välja att bli spådd eller prata om livets stora frågor med ett medium. Ett medium är en person som har ett utvecklat sjätte sinne och är öppen för mer än vad blotta ögat kan förnimma. Är du nyfiken? Varför inte besöka tarotlinjen för att lära dig mer.

Lämna ett svar

Lämna ett svar